Centrul de educaţie incluzivă reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie tuturor copiilor prin educaţie formală şi servicii educaţionale acordate copiilor cu cerinţe educative speciale, şcolarizaţi în învăţământul de masă precum şi personalului care este implicat în educaţia acestora.

   Centrul de educație incluzivă desfăşoară activităţi de predare-învăţare-evaluare, normate în baza legislaţiei în vigoare şi dezvoltă servicii educaţionale în domeniul educaţiei incluzive, de tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte şi programe etc.

   Centrul de educaţie incluzivă îndeplineşte următoarele funcţii:

  • de intervenţie directă prin oferire de servicii psihopedagogice, psihologice şi de consiliere în domeniul educaţiei incluzive beneficiarilor direcţi: copii/elevi cu cerinţe educative speciale, părinţi, cadre didactice;
  • de informare, formare continuă/perfecţionare şi consiliere a personalului didactic în domeniul educaţiei incluzive;
  • de suport metodico-ştiinţific în domeniul educaţiei incluzive pentru cadrele didactice;
  • de învăţare, de pregătire pentru viaţa de adult.