Începând cu luna august 2021 au început lucrările de reparație capitală a blocurilor sanitare din Blocul C, etajul 1 și 2. La sfârșitul lunii septembrie 2021 blocurile sanitare vor fi date în exploatare.