Viziunea şi misiunea IP L.T „Alexandru cel Bun” 

MOTTO: „Educația e cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.” (Nelson Mandela)

Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” va fi unul bazat pe creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-o cooperare deschisă, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali.

Valorile promovate şi cultivate sunt: accesibilitate, relevanță, demnitate, performanţă, calitate, competenţă, egalitate de șanse, forţa echipei, punctualitate, creativitate, implicare personală , responsabilitate, respect, încredere.

Misiunea școlii

Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” va fi apt să ofere educație de calitate în context național pentru dezvoltarea  copilului capabil să se integreze în societate şi să contribuie la dezvoltarea acesteia.

Cu resursele existente într-un ritm propriu în colaborare cu partenerii educaţionali,  vom:

  • asigura elevilor abilităţile comportamentale şi intelectuale necesare adaptării la un mediu dinamic şi competitiv;
  • dezvolta deprinderi colaborative, bazate pe atitudini şi valori autentice, personale şi sociale, tradiţionale şi multiculturale;
  • încuraja discipolii în dezvoltarea spiritului de echipă, pentru a dobândi o conduită personală responsabilă, tolerantă;
  • forma, diversifica şi adânci pregătirea generală pentru atingerea performanţei astfel încât elevii să devină persoane conştiente că educaţia înseamnă putere.