1999 – Universitatea de Studii Umanistice din or. Chișinău – specialitatea limbi străine;

2005 – Academia de Studii Economice – specialitatea economist;

Dna Marciuc Liliana a absolvit Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” în 1988.

1988-1992 – activează în calitate de învățătoare clasele primare la Școala Medie nr. 31 din or. Chișinău.

1992 – profesoară de istorie în Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” or. Sîngera, mun. Chișinău

01.09.2014 – Director Adjunct pe instruire în Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” or. Sîngera, mun. Chișinău

Dl Zavate Valeriu  a absolvit Universitatea Pedagogică de Stat din Tiraspol în anul 1985 , după care este angajat în calitate de lector la aceeași universitate . Din 1987 până în 2006 activează în calitate de profesor iar mai apoi director adjunct la Școala medie nr. 68 . În aceeași perioadă face cursuri de formator la Geografie și reciclare la Ed. Civică .

 

În 2006  devine director adjunct la Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun” din or. Sîngera și tot în această perioadă urmează cursuri de reciclare la Biologie . Doi ani mai târziu , în 2008 , încheie cu succes cursurile de management , care îl poziționează pe o treaptă mai sus în domeniul pedagogic .

În 2010 , în baza concursului organizat de către Ministerul Educației , devine director al Liceului Teoretic ”Alexandru cel Bun”.

Dl. Celac Gheorghe  a absolvit  în anul 1970 Universitatea Pedagogică de Stat din Tiraspol , facultatea de Chimie și Biologie. 

În 1970 a început activitatea pedagogică la Școala Media din comuna  Condrătești, Ungheni.

Din 1975 a activat ca profesor de chimie și biologie în școala medie din or. Sîngera, mun. Chișinău.

În 1986 a prelungit activitatea în școala medie din or. Sîngera, mun. Chișinău în calitate de DIRECTOR până în anul 2010.