Consiliul elevilor IPLT „Alexandru cel Bun”

Consiliul Elevilor este o structură reprezentativă a elevilor la nivel instituțional implicată în identificarea și soluționarea problemelor care îi privesc, în parteneriat cu echipa managerială, cadrele didactice şi părinţii, în beneficiul elevilor și al comunității.

Documente normative:

Membrii senatului de elevi:

  • Cerari A. – cl. a XII-a „B”       –      Președintele CȘE
  • Platon A. – cl. a XII-a „B”      –      Vicepreședintele CȘE
  • Nica V. – cl. a XII-a „B”          –      Vicepreședintele CȘE
  • Ghindă D. – cl. a XII-a „B”     –      Membru CȘE
  • Vrabie M. – cl. a XII-a „A”     –      Membru CȘE
  • Marcuța F. – cl. a XII-a „B”   –      Membru CȘE
  • Puica V. – cl. a XII-a „B”       –       Membru CȘE

Activitatea consiliului de elevi

Nr. d/o

TematicaResurse umaneResurse materialeResponsabiliTermeni

Indicatori de performanță

1.Constituirea Consiliului elevilor
-Cunoaşterea reciprocă a membrilor Consiliului şi identificarea calităţilor elevilor ce vor fi aleşi în Biroul de conducere;
-Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului prin vot democratic;

Elevii

 Zbigli Maria  – director
Solomițchi S.
dir. adj. p/u educație.
Diriginții
Consiliul școlar al elevilor
SeptembrieCrează un climat relaţional de încredere, solidaritate și respect, bazat pe principiile echităţii şi ale toleranţei.
2.

Elaborarea Regulamentului propriu de funcţionare

Identificarea nevoilor elevilor, disfuncţionalităţilor din şcoală în vederea elaborării programului de activităţi.
Realizarea programului de activităţi, “Accidente, abuz, violenta” – Modalitati de   prevenire si combatere a violenței școlare (aplicare chestionar)

EleviiRegulament
Foi flipchart, markere, copiii ale anexelor, Proiector, calculator
Președintele
Consiliului Școlar al ElevilorSolomițchi S.
dir. adj. p/u educație.
Diriginții
OctombrieStimulează  motivația, autonomia și responsabilizarea subiecților pentru propria învățare.
3.

“Pledăm împreună pentru un stil de  viață  sănătos” (definirea conceptului/dezbatere)

Organizarea Balului Bobocilor
„Old & New Generation”Săptămâna de protective a Drepturilor Copilului.

EleviiFoi flipchart, markere, copiii ale anexelor, Proiector, calculator   Președintele
Consiliului Școlar al Elevilor
 
Diriginții
Consiliul Școlăresc
NoiembrieUtilizează resursele didactice de timp, materiale și umane.
Facilitează implicarea copiilor/elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare şi a acțiunilor de voluntariat.
4.1 Decembrie „Sunt mândru ca sunt român”
Sărbătorile creştine la români!
–  Obiceiuri si traditii la romani
„Fii Moş Crăciun pentru o zi!” – colectă de bunuri pentru cei defavorizaţi
EleviiFoi flipchart, markere, copiii ale anexelor, Proiector, calculatorPreședintele
Consiliului Școlar al Elevilor
 
DecembrieComunică la necesitate în mod curent cu membrii familiei/reprezentanţii legali despre activitatea și progresul subiecților educaționali.
5.“Poluarea  morala  si efectele ei asupra    lumii in care traiesc”
 ( dezbatere pe temainfluentei negative a mass-mediei )
EleviiProiector, calculatorPreședintele
Consiliului Școlar al Elevilor
IanuarieFacilitează implicarea copiilor/elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare şi a acțiunilor de voluntariat.
6.“Suntem diferiți, dar ne completăm armonios” ( campanie vizând egalitatea                                                          de șanse și promovarea toleranței și non-discriminării între elevii școlii )
“Sănătatea mea depinde de țigara ta !” ( campanie anti-tabagism  de sensibilizare pe tema dependenței de droguri )
EleviiFoi flipchart, markere, copiii ale anexelor, Proiector, calculatorPreședintele
Consiliului Școlar al Elevilor
Solomițchi S.
dir. adj. p/u educație.
FebruarieFacilitează implicarea copiilor/elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare şi a acțiunilor de voluntariat.
7.1 Martie – Târg de mărțișoare
-confecționarea de marțișoare
Ziua Internațională a Femeii prezentarea idealului femenin de-a lungul timpului; expoziții de felicitări.
“Sunt talentat și vreau să mă afirm”(descoperirea elevilor cu reale abilități creative,                                               în vederea îndrumării profesionale ulterioare)
EleviiFoi flipchart, markere, copiii ale anexelor, Proiector, calculatorPreședintele
Consiliului Școlar al Elevilor
Solomițchi S.
dir. adj. p/u educație.
MartieFacilitează implicarea copiilor/elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare şi a acțiunilor de voluntariat.
8.“Un mediu curat, o viata mai buna”(concurs de eseuri/desene pe tema, dotat cu premii și diplome; realizarea    unui portofoliu pro-natura de către membrii Cercului Ecologic al școlii.Elevii
Prof. biologie, geografie, chimie.
Foi flipchart, markere, Proiector, calculatorPreședintele
Consiliului Școlar al Elevilor
 
AprilieFacilitează implicarea copiilor/elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare şi a acțiunilor de voluntariat.
9.BILANŢUL ACESTUI AN ŞCOLAR!
– organizarea ceremonialului de încheiere a anului şcolar;
– realizarea raportului anual de activitate al C.Ş.E.
EleviiProiector, calculatorPreședintele
Consiliului Școlar al Elevilor
Solomițchi S.
dir. adj. p/u educație.
MaiRealizează și monitorizează procesul de dezvoltare personală și profesională