Activitatea extrașcolară

Orarul cercurilor extracurriculare 

Orarul secțiilor sportive