53 de săli clasă au fost dotate cu soluții de curățare din contul instituției.