Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” dispune de utilaj performant pentru copierea și copertarea manualelor școlare. Anual se dotează cu manuale școlare din contul instituției, astfel se acoperă insuficiența de manuale la nivel de liceu. Recent au fost copertate în jur de 80 de buc. de manuale la limba engleză pentru clasele a VIII-a și a XII-a.