Administrația DGETS a donat LIceului Teoretic „Alexandru cel Bun” 5 seturi de Unelte pentru prelucrarea lemnului cu mâner de lemn și 8 seturi de Pirogravură educație tehnologică. Aducem sincere mulțumiri din partea colectivului pedagogic și din partea elevilor pentru aportul Directiei Generale Eudacție, Tineret și Sport.